Khiếu nại bản quyền

1. Trách Nhiệm Nội Dung:

Người gửi bài chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung. Ban quản trị thường xuyên kiểm tra và loại bỏ bất kỳ vi phạm bản quyền, nội dung quảng cáo, spam, clip rác, hoặc nội dung xúc phạm theo quy định pháp luật.

2. Bản Quyền:

Chúng tôi cam kết xử lý nhanh chóng mọi thông báo vi phạm bản quyền. Bất kỳ nội dung vi phạm nào được báo cáo sẽ bị gỡ bỏ khỏi trang web trong thời gian ngắn nhất.

3. Sở Hữu Trí Tuệ:

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm thiết kế, logo, phần mềm, chức năng kỹ thuật, và cấu trúc trang, đều thuộc bản quyền của chúng tôi. Bất kỳ hành vi sao chép, sửa đổi, trưng bày, phân phát, chuyển tải, tái sử dụng, xuất bản, bán, cấp phép, tái tạo hay sử dụng mà không có sự xác nhận của Ban quản trị đều bị nghiêm cấm.

4. Quy Trình Báo Cáo Vi Phạm:

Nếu bạn tin rằng có nội dung vi phạm bản quyền, vui lòng thông báo chi tiết qua bình luận (bạn cần cung cấp thông tin liên hệ và đường link nội dung vi phạm). Chúng tôi cam kết xử lý mỗi thông báo theo Điều khoản sử dụng của trang web và theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.